Archive for the x. Michał Kieling Category

Spór o daninę

Posted in x. Jerzy Palpuchowski, x. Michał Kieling with tags , on 2013.02.12 by x. Victor

Część wiernych z Jankowa Zaleśnego koło Ostrowa Wielkopolskiego uważa, że ich ksiądz bezprawnie zawyża wysokość daniny diecezjalnej. Zażądał bowiem od parafian kwoty blisko 20 razy większej niż wyznaczyła kuria. Czytaj dalej