Archive for the x. Michał Mikołajczyk Category

FiM – Miłosierdzie Kościoła

Posted in Stanisław Dziwisz, x. Kazimierz Turakiewicz, x. Michał Mikołajczyk with tags , on 2013.01.24 by x. Victor

Proboszcz z Małopolski skazał zasłużoną dla Kościoła wielodzietną rodzinę na głód i rozpacz. Kardynał Dziwisz patrzy, słucha i rozkłada ręce. Czytaj dalej