Archive for the x. Mirosław Dereszewski Category

Sołtysi włamali się na plebanię

Posted in x. Mirosław Dereszewski, x. Zygmunt Głąbała with tags , on 2013.02.17 by x. Victor

Sołtysi kilku wsi w parafii Kowale Pańskie (gm. Kawęczyn) w powiecie turkowskim, wyważyli w środę drzwi do plebanii, do której od ponad miesiąca nowy proboszcz nie mógł się dostać. A to za sprawą byłego proboszcza ks. Zygmunta G., który nie zgadzając się na zmianę parafii (o czym już informowaliśmy), zamknął drzwi plebanii na cztery spusty, zabrał klucze i zniknął. Czytaj dalej

Zniknięcie księdza Zygmunta

Posted in Bronisław Dembowski, Roman Andrzejewski, x. Antoni Łassa, x. Mirosław Dereszewski, x. Zygmunt Głąbała with tags , on 2013.02.17 by x. Victor

Proboszcz w Kowalach Pańskich nie chciał opuścić parafii – aż nagle wyjechał w nieznane, zabierając ze sobą wszystkie klucze do kościoła. Czytaj dalej

Dobry ksiądz

Posted in x. Antoni Łassa, x. Mirosław Dereszewski, x. Zygmunt Głąbała with tags , on 2013.02.17 by x. Victor

Proboszcz z Kowali Pańskich olał polecenie biskupa i nie chciał się wynieść z parafii. Bunt proboszcza wsparły owieczki. Czytaj dalej