Archive for the x. Mirosław Wachowski Category

Wojna o proboszcza. Ukrywa się przed przełożonymi

Posted in x. Antoni Skowroński, x. Mirosław Wachowski, x. Władysław Napiórkowski with tags , on 2013.01.14 by x. Victor

Proboszcz z Berżnik nie odbiera telefonów, ani listów od przełożonych. Czytaj dalej