Archive for the x. Paweł Grządziel Category

Bunt w parafii pod Bielskiem: to gdzie mamy chować zmarłych?

Posted in x. Paweł Grządziel, x. Stanisław Dadak, x. Zdzisław Wrona with tags , on 2013.01.16 by x. Victor

Konflikt w parafii Świętej Marii Magdaleny w podbielskich Mazańcowicach wybuchł nagle, choć jego zarzewie tliło się od dłuższego czasu. „Bombę” zdetonowała decyzja biskupa Tadeusza Rakoczego, ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej, o przeniesieniu młodego wikarego ks. Zdzisława Wrony do innej parafii. Poszło – ogólnie mówiąc – o chowanie zmarłych. Czytaj dalej