Archive for the x. Paweł Laby Category

FiM – Biskupia wola

Posted in Jan Wieczorek, x. Bernard Koj, x. Grzegorz Dewor, x. Paweł Laby, x. Sławomir Madejski with tags , on 2013.04.21 by x. Victor

Kilka tysięcy parafian z Miasteczka Śląskiego ośmieliło się zbuntować przeciw decyzji biskupa, który wydał dekret o przeniesieniu ich księdza. Czytaj dalej