Archive for the x. Piotr Dobke Category

Polityczna zemsta

Posted in x. Piotr Dobke, x. Stanisław Fortuński with tags , on 2013.02.05 by x. Victor

Dopóki był grzeczny, dostawał nagrody i pochwały. Kiedy zaczął krytykować poczynania wójta, a potem stał się jego konkurentem w wyborach, okazał się złym pracownikiem. Teraz jest bezrobotny. Przyczynili się do tego miejscowy proboszcz i Kuria Biskupia. Czytaj dalej