Archive for the x. Piotr Garstecki Category

Pańszczyzna w Nietuszkowie?

Posted in x. NN (Nietuszkowo), x. Piotr Garstecki with tags , on 2013.01.15 by x. Victor

Część mieszkańców Nietuszkowa sprzeciwia się dowożeniu księdza na niedzielne msze. Prawie wszyscy natomiast się boją, że kuria też się na nich obraziła.
Ksiądz biskup mimo zaproszeń nie przyjechał poświęcić nowego kościoła.
Czytaj dalej