Archive for the x. Piotr T. Category

Po zatrzymaniu księdza Piotra T.

Posted in x. Piotr T. with tags , on 2010.02.09 by x. Victor

Zatrzymanie przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego księdza Piotra T. w związku z aferą korupcyjną Lecha M., byłego szefa Izby Skarbowej, wywołało szok wśród duchownych. Czytaj dalej