Archive for the x. Rafał Kiełek Category

Rada gminy: Proboszcz u schyłku posługi walczył o niższe opłaty

Posted in Bunt parafian, x. Hubert Kusch, x. Joachim Kobienia, x. Rafał Kiełek with tags , on 2014.02.05 by x. Victor

Jeśli chodzi o poprzednią sesję Rady Gminy w Lubrzy, dwie przybyłe na spotkanie osoby z pewnością zapiszą się w pamięci jego uczestników. Jedną z nich był opisany już przez nas w dwóch artykułach Stanisław Rakoczy (podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i zarazem prezes wojewódzkich struktur PSL-u), drugą zaś osobą okazał się proboszcz z Nowego Browińca, ks. Hubert Kusch. Czytaj dalej