Archive for the x. Rafał Kowalski Category

Prośba kurii do księdza proboszcza

Posted in x. Piotr Semeniuk, x. Rafał Kowalski with tags , , on 2014.03.19 by x. Victor

Wrocławska kuria poprosiła księdza proboszcza Piotra Semeniuka z Ligoty Małej, aby z plebanii wyprowadził się mieszkający z nim szafarz. Czy tak się stało? Kapłan nie odpowiedział na nasze pytania. Czytaj dalej