Archive for the x. Remigiusz Dąbrowski Category

FiM – Niezatapialny proboszcz

Posted in Andrzej Dziuba, x. Franciszk Śliwonik, x. Franciszk Śliwonik, x. Jan Sabak, x. Remigiusz Dąbrowski with tags , on 2013.04.21 by x. Victor

Ksiądz dziekan Franciszek Śliwonik jest panem na żychlińskiej parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Hulaszczy tryb życia, kobitki, pijaństwo, hazard… Ostatnio mieszkańcy miasta zarzucają mu też niegodne potraktowanie kościelnego. Czytaj dalej