Archive for the x. Robert Żwirek Category

List Marty Pasierb do proboszcza Zbigniewa Lutego

Posted in x. Robert Żwirek, x. Zbigniew Luty with tags , , on 2013.01.23 by x. Victor

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że nawiązanie przez moją rodzinę konstruktywnej rozmowy z Księdzem Proboszczem nie jest łatwe (każda próba kontaktu kończy się ze strony Księdza ucinaniem rozmowy lub odwróceniem głowy) 11 lipca wystosowałam do Proboszcza list. Był to jedyny sposób, w jaki mogłam zwrócić uwagę Księdza na jego nieludzką postawę wobec mojego Taty. Czytaj dalej