Archive for the x. Ryszard Kinder Category

Proboszcz z Szonowa nawrzucał nieboszczce. „Boga nie znała”

Posted in x. Marek Kruszewski, x. Ryszard Kinder, x. Walenty Kozioł with tags , on 2013.01.16 by x. Victor

Na pogrzebie proboszcz z Szonowa powiedział o zmarłej: „Jakie życie, taka śmierć”, „z kim przestajesz, takim się stajesz”, a jej rodzinę porównał do Kiepskich. Żałobnicy zaczęli wychodzić z kościoła. Czytaj dalej