Archive for the x. Stanisław Grzywacz Category

Udzielił sakramentu małżeństwa za 5 zł

Posted in x. Stanisław Grzywacz with tags , , , , , , on 2013.01.16 by x. Victor

Jest księdzem z powołania. Parafianie kochają go i cenią za wierność złożonym ślubom kapłańskim, za wielkie serce, za zrozumienie, że człowiek może być w trudnej sytuacji. Kiedy było trzeba, udzielił młodej, ubogiej parze ślubu za 5 złotych, bo rozumiał, że to wyjątkowa sytuacja Czytaj dalej