Archive for the x. Stanisław Category

FiM – Obrazki sakralne

Posted in Józef Rozwadowski, x. Leon Dygas, x. Stanisław with tags on 2013.02.15 by x. Victor

Jednym z głównych bohaterów największej w PRL afery przemytniczo-dewizowej był ks. Leon Dygas z diecezji łódzkiej. Czytaj dalej