Archive for the x. Stanisław Leszczyński Category

Bunt w parafii

Posted in Józef Glemp, Marian Duś, Piotr Jarecki, x. Grzegorz Krysztofik, x. Stanisław Leszczyński, x. Wojciech Góralski with tags , , , on 2010.05.14 by x. Victor

Obrzucanie wiernych obelgami, windowanie cen za udzielanie sakramentów, remont plebanii zamiast kaplicy. Takie zarzuty padają pod adresem proboszcza z Raszyna. Zbulwersowani parafianie postanowili wywieźć go na taczce. Czytaj dalej