Archive for the x. Stanisław Marchewka Category

FiM – Kto ma księdza w rodzie…

Posted in x. Stanisław Marchewka with tags , on 2014.04.26 by x. Victor

–  On  zmarnował  nam  życie  małżeńskie. W swej pazerności doprowadził do sytuacji, że  muszę  korzystać  z  przytułku  prowadzonego przez zielonoświątkowców.
– O kim pani mówi?
– To wina mojego szwagra – księdza. Czytaj dalej