Archive for the x. Stanisław Nazarczuk Category

Bój o księdza

Posted in Jan Śrutwa, x. Adam Firosz, x. Józef Starszuk, x. Stanisław Nazarczuk with tags , on 2013.01.19 by x. Victor

Kuria twierdzi, że spełniła życzenie szpitala. Szpital utrzymuje, że o nic nie prosił. Niedawna zmiana na stanowisku kapelana w „starym” szpitalu w Zamościu wywołała wśród wiernych sporo emocji. Niektórzy interweniowali w tej sprawie nawet u samego biskupa. Czytaj dalej