Archive for the x. Stanisław Pikul Category

FiM – Nadzieja Świętej Rodziny

Posted in x. Janusz Prejzner, x. Stanisław Pikul with tags , on 2013.04.07 by x. Victor

Prawie siedem lat pracowała od świtu do nocy na wrocławskiej plebanii za lichą pensję, dach nad głową i wikt bez opierunku. A później wszystko straciła i trafiła do schroniska dla bezdomnych. Czytaj dalej