Archive for the x. Sylwester Bąk Category

Pomorze: Ksiądz uderzył 10-letnią uczennicę na lekcji religii?

Posted in x. Sylwester Bąk, x. Wojciech Szmeichel with tags , on 2014.01.08 by x. Victor

Dyrektor szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce (pow. bytowski) ustalił, że pracujący w placówce ksiądz proboszcz uderzył 10-letnią uczennicę. Do incydentu miało dojść na pierwszej w roku szkolnym lekcji religii. Wewnątrzszkolne śledztwo dyrektora to skutek skargi złożonej przez matkę 10-latki. Czytaj dalej