Archive for the x. Szczepan Wylaź Category

Wrzosowa: Parafianie bronią wikarego

Posted in Antoni Długosz, Stanisław Nowak, x. Dariusz Gach, x. Szczepan Wylaź with tags , on 2013.03.10 by x. Victor

Parafianie z Wrzosowej zbuntowali się, nie godzą się z decyzją arcybiskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka, który wyznaczył im nowego proboszcza. Chcą, żeby parafią pw. Bożego Ciała zarządzał ich dotychczasowy wikary. Metropolita nie przejął się prośbami wiernych i nakazał księdzu wyprowadzę. Czytaj dalej