Archive for the x. Tadeusz Bielecki Category

Mianowanie po konflikcie z parafianami – nowy proboszcz w Mniowie

Posted in Kazimierz Ryczan, x. Dariusz Gącik, x. Henryk Byszewski, x. Tadeusz Bielecki with tags , on 2013.01.14 by x. Victor

Biskup kielecki mianował księdza Tadeusza Bieleckiego nowym proboszczem w Mniowie. Zmiany domagali się od wielu miesięcy parafianie, ponieważ poprzedni proboszcz traktował ich parafię jak własny biznes. Czytaj dalej