Archive for the x. Tadeusz Dzięgiel Category

FiM – Kościół chce okraść księdza… po jego śmierci – Bez skrupułów

Posted in x. Tadeusz Dzięgiel with tags , on 2013.02.04 by x. Victor

Był bogaty jak krezus, a żył jak pustelnik otoczony gromadą psów i kotów. Potrzebującym rozdawał pieniądze, jednak nie poprzez kościelne struktury charytatywne, bo Kościołowi nie ufał. I cóż w tym dziwnego? A to, że Tadeusz Dzięgiel był księdzem i jeszcze to, że popełnił samobójstwo. Czytaj dalej