Archive for the x. Tadeusz Maj Category

Cmentarny cennik proboszcza Lutego

Posted in x. Tadeusz Maj, x. Zbigniew Luty with tags , on 2014.01.21 by x. Victor

Od ponad dwóch lat mieszkańcy Wolbromia wyrażają swoje niezadowolenie z powodu wysokości uiszczanych przez nich opłat cmentarnych. I to w coraz bardziej zdecydowany sposób. Wysokość, a od kilku miesięcy także rodzaj tych opłat określana przez parafię św. Katarzyny jest nie do zaakceptowania również przez przedsiębiorców pogrzebowych. Efektem takiego niezadowolenia było skierowanie przez Stanisława Starzyka pisma do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o przeprowadzenie z urzędu postępowania antymonopolowego wobec parafii jako właściciela cmentarza oraz administratorowi. Czytaj dalej

FiM – Chwasty proboszcza

Posted in Grzegorz Kaszak, x. Marek Luty, x. Mieczysław Raszewski, x. Tadeusz Maj, x. Zbigniew Luty with tags , , on 2013.04.23 by x. Victor

Proboszcz zapowiedział „odchwaszczenie” parafii ze szkodników. Wybrał do tego celu takie środki, że sam ma poważny problem ze skutkami ubocznymi… Czytaj dalej

List Grzegorza Pasierba do bp. Kaszaka

Posted in Grzegorz Kaszak, x. Tadeusz Maj, x. Zbigniew Luty with tags , on 2013.01.16 by x. Victor

Do naszej redakcji – Wiadomości Wolbromskie – wpłynął list Grzegorza Pasierba z prośbą o publikację. Jego autor zamieszcza w nim pismo skierowane 9 grudnia ub. r. do biskupa Diecezji Sosnowieckiej Grzegorza Kaszaka. Czytaj dalej