Archive for the x. Tadeusz Siwkiewicz Category

FiM – Dobry ksiądz to zły ksiądz

Posted in Bolesław Pylak, Józef Życiński, x. Tadeusz Siwkiewicz with tags , on 2013.03.27 by x. Victor

Ksiądz, który sprzeciwił się budowie kościoła, to dopiero musi być klasa facet. Wiadomo też, że nie może być złym człowiekiem ktoś, kto pieniądze z licznych kwest – zamiast na lubelską kurię – przeznaczał na rzecz ludzi oczekujących godnej śmierci. Za takie postępki świętym w Krk się jednak nie zostaje. Przeciwnie… Czytaj dalej