Archive for the x. Władysław Srebrny Category

Nowy kościół poświęcony, a mieszkańcy Chmielnika protestują

Posted in x. Władysław Srebrny with tags , , on 2013.02.06 by x. Victor

– Dlaczego mamy należeć do jakiegoś blaszaka, chodzić na mszę z obcymi, jak pod nosem mamy piękny kościół, w którym braliśmy śluby i chrzciliśmy dzieci – ubolewa grupa mieszkańców Chmielnika. Czytaj dalej