Archive for the x. Wojciech Kurzela Category

FiM – Zdetronizowany

Posted in x. Wojciech Kurzela with tags , on 2013.04.26 by x. Victor

W Szczygłowicach (diec. katowicka) czterej 16-letni uczniowie tamtejszego gimnazjum odreagowali w ten sposób, że podczas katechezy wynieśli księdza wraz z krzesłem na korytarz. Czytaj dalej