Archive for the x. Wojciech Lechów Category

Agresywna katechetka nadal pracuje w szkole

Posted in Joanna R., x. Wojciech Lechów with tags , , on 2013.02.05 by x. Victor

Uczennicę szarpała jak worek ziemniaków, ucznia kopnęła w kostkę, w klasie rzucała globusem… Katechetka z Grabika, mimo wybryków, wciąż uczy w szkole. Zbulwersowani rodzice w niedzielę poprosili „Gazetę Lubuską” o interwencję. Czytaj dalej