Archive for the x. Zbigniew Idzikowski Category

Proboszcz Mirosław Sebunia zostawił po sobie 150 tys. zł długu

Posted in x. Mirosław Sebunia, x. Zbigniew Idzikowski with tags , , on 2013.11.14 by x. Victor

Ks. Mirosław Sebunia dziś jest proboszczem w Rzewniu. Po jego odejściu z Nura parafianie przeżyli szok. Okazało się, że zostawił po sobie dług sięgający 150 tys. zł Czytaj dalej