Archive for the x. Zbigniew Zembrzuski Category

FiM – Skorupki za młodu

Posted in x. Krzysztof Pawlina, x. Mirosław Cholewa, x. Zbigniew Zembrzuski with tags , on 2013.05.10 by x. Victor

Pod okiem prymasa funkcjonuje sobie Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Z zewnątrz majestatyczna budowla budzi podziw. Od wewnątrz zaś – niesmak, a nawet odrazę. Czytaj dalej