Archive for the x. Zenon Miksa Category

„Ksiądz płakał, kiedy wyjeżdżał”. Wierni bronią zawieszonego proboszcza [wideo]

Posted in x. Dariusz Mordaka, x. Zbigniew Tracz, x. Zenon Miksa with tags , on 2014.01.10 by x. Victor

Parafianie w Klukach (woj. łódzkie) protestują przeciwko odwołaniu ich proboszcza ks. Dariusza Mordaki. Duchowny został zawieszony w obowiązkach w związku z oskarżeniami o „czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia”. Wierni mówią, że nie wpuszczą innego duchownego do plebanii. Czytaj dalej