Archive for the x. Zenon Żmijewski Category

FiM – Miękkie lądowanie

Posted in x. Andrzej Nowicki, x. Andrzej Srebrzyński, x. Zenon Żmijewski with tags , , , on 2014.02.01 by x. Victor

Biskup z Torunia urządza sobie kpiny z ofiar księdza pedofila. Duchowny, znany powszechnie ze swych skłonności, nadal odprawia msze i spowiada. Czytaj dalej