Archive for the x. Zygmunt Krysztopa Category

Ku obronie ksiedza proboszcza z Duczek

Posted in Henryk Hoser, x. Zygmunt Krysztopa with tags , on 2014.01.19 by x. Victor

Walczymy o pozostawienie ks. Zygmunta Krysztopy w dotychczasowym domu przy Parafii Czytaj dalej