Archive for the z. Elżbieta Dąbrowska Category

Ksiądz narobił długów, majątek parafii zabrali wierzyciele

Posted in Andrzej Śliwiński, x. Jan Halberda, x. Lech Wasilewski, z. Elżbieta Dąbrowska with tags , on 2013.02.15 by x. Victor

Wierzyciele parafii św. Jerzego w Elblągu na mocy wyroków sądowych przejmują nieruchomości kościelne. Czytaj dalej