Archive for the x. Adam Drwięga Category

FiM – Obrońca krzyża

Posted in x. Adam Drwięga, x. Hubert Daniel with tags , on 2013.04.15 by x. Victor

We Wrocławiu krzyże walają się na prowizorycznym wysypisku śmieci, tuż obok kościoła i plebanii. Kto je tam wyrzucił? Ksiądz pleban! Czytaj dalej