Archive for the x. Adam Olszewski Category

Rodzina zmarłej ma problemy z pochówkiem

Posted in x. Adam Olszewski with tags , , , , on 2013.01.27 by x. Victor

Rodzina zmarłej ma problemy z pochówkiem Czytaj dalej