Archive for the x. Andrzej Koss Category

Śliwiccy parafianie zaniepokojeni. Co mówi proboszcz?

Posted in x. Andrzej Koss with tags , on 2013.04.27 by x. Victor

Mieszkańców parafii Śliwice tak zaniepokoiły słowa tamtejszego proboszcza, że postanowili przekazać swoje wątpliwości „Tygodnikowi”. O sprawy przez nich poruszone pytamy proboszcza Andrzeja Kossa. Czytaj dalej