Archive for the x. Andrzej Krzystek Category

Siostry z Wehrmachtu

Posted in Andrzej Dzięga, x. Andrzej Krzystek, z. Boromeuszki with tags , on 2013.03.10 by x. Victor

Można czarnym dawać, ale nie tak bezczelnie. Czytaj dalej