Archive for the x. Andrzej Margas Category

FiM – Dobrodzieje

Posted in x. Andrzej Margas, x. Grzegorz Krysztofik, x. Tadeusz Miłek, x. Władysław Napiórkowski with tags , , , , , , , , , , , , on 2013.04.21 by x. Victor

Parafie to dla nich poletka, które zamieniają we własne folwarki, a z wiernych czynią poddanych. Na szczęście ci ostatni coraz częściej zrzucają okowy. Czytaj dalej