Archive for the x. Antoni Faliński Category

Milejewo: Płacą za sprzątanie cmentarza, a proboszcz ma to gdzieś…

Posted in x. Antoni Faliński with tags , on 2014.01.19 by x. Victor

Sylwetka proboszcza parafii w Milejewie, księdza Antoniego Falińskiego budzi wiele kontrowersji, jednak dziś nie o tym, a o sytuacji na przykościelnym cmentarzu, który powinien być uprzątnięty, bo za to płacimy. W święta nie było gdzie wyrzucić pozostałości po wypalonych zniczach. Czytaj dalej