Archive for the x. Antoni Kazior Category

Organista z Jeżówki walczy o swoje dobre imię

Posted in x. Antoni Kazior with tags , on 2013.01.14 by x. Victor

Były już organista parafii w Jeżówce w gminie Wolbrom – Waldemar Odrobiński, zwrócił się do redakcji Wiadomości Wolbromskich z prośbą o opisanie krzywdy, jak spotkała go ze strony proboszcza Antoniego Kaziora. Czytaj dalej