Archive for the x. Antoni Kopacz Category

Nieboszczyk ogrodowy

Posted in x. Antoni Kopacz, x. Zygmunt Barmiński with tags , on 2013.02.17 by x. Victor

Wyjrzyj przez okno. Pod płotem leży ksiądz. Czytaj dalej