Archive for the x. Antoni Sulich Category

Proboszcz i mała komunistka

Posted in x. Antoni Sulich with tags , on 2014.01.20 by x. Victor

Poślij dzieciaka do kościoła, to ksiądz cię zelży, pobije, a na koniec wyrzuci z miasta. Czytaj dalej