Archive for the x. Czesław Bartoszewski Category

Szczątki zostały wkopane

Posted in x. Czesław Bartoszewski with tags , on 2013.02.20 by x. Victor

Przed leszczyńską delegaturą Sądu Okręgowego w Poznaniu toczy się proces o naruszenie dóbr osobistych. Pozwanym jest kościańska parafia farna pw. Najświętszej Marii Panny, powodem – Honorata Korpikiewicz, która oskarża parafię o bezprawne rozkopanie grobu jej babci, Marii Włodarczak. Kobieta domaga się od proboszcza ekshumacji zwłok babci i sfinansowania postawienia nowego pomnika. Czytaj dalej