Archive for the x. Czesław Majda Category

FiM – Hej kolęda, kolęda…

Posted in x. Czesław Majda, x. Jan Wierzbicki, x. Wojciech Tokarz, z. Marek Karczewski with tags , , , , , , , on 2013.04.12 by x. Victor

Dla inkasentów w czarnych sukienkach nastał okres żniw. Ponieważ urodzaj słabnie, obfitość plonów zależy od przygotowania frontu robót. Czytaj dalej