Archive for the x. Edward Masny Category

FiM – Temu panu podziękujemy

Posted in x. Edward Masny with tags , on 2013.04.26 by x. Victor

Aż 13 lat parafianie z Jarosławska w gminie Pełczyce wytrzymali ze swoim proboszczem ks. Edwardem Masnym. Wreszcie powiedzieli: dość! Czytaj dalej