Archive for the x. Edward Niedbach Category

KOGO LUBI PROBOSZCZ – Kościół nie dla wszystkich

Posted in x. Edward Niedbach, x. Zbigniew Przybylski with tags , on 2013.01.15 by x. Victor

Ksiądz Edward Niedbach od kilkunastu lat jest proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Królikowie. Do kościoła należy około 700 rodzin z 16 wsi. Mimo tak dużej rzeszy wiernych ksiądz proboszcz rzadko miewa dla nich czas. Czytaj dalej