Archive for the x. Feliks Łoboś Category

Ksiądz nie wpuścił trumny szwagra

Posted in x. Feliks Łoboś with tags , on 2012.11.10 by x. Victor

Proboszcz z Kobylanki nie zgodził się na wprowadzenie zwłok do kościoła – informuje „Głos Szczeciński”. Czytaj dalej