Archive for the x. Grzegorz Zadrożny Category

„Kur…, hu…., zajeb…” na lekcji religii w gimnazjum

Posted in x. Grzegorz Zadrożny, x. Mieczysław Puzewicz, x. Stanisław Dziwulski with tags , on 2010.02.23 by x. Victor

Kur…, hu…., zajeb… – takie słowa wypisał katecheta na tablicy w lubelskim Gimnazjum nr 10. Tłumaczył uczniom, czym różni się drugie przykazanie od złego wychowania. Czytaj dalej